Pályázataink 2018-2022. évben V.

 

Belterületi utak és járdák építése Magyarszéken

Szintén pályázati forrásból (EBR42 519698) elkészült 2021. évben a kishertelendi településrészen található rossz állapotú Árpád utca belső, önkormányzati útjának és a Bem utca kijáró részének aszfaltozása is 225 fm hosszban, 3,5 méter szélességben. Az év végén elkészült az Árpád utcai kiserdőnél egy fémkorlát 150 fm hosszban a gyalogos közlekedés biztonságának növelésére, saját forrásból. Kishertelenden a hossztávú fejlesztési tervekben foglaltaknak megfelelően elkészült a településrész 1.715 fm hosszú belterületi önkormányzati útjainak felújítása (részben egy rövid külterületi szakaszon, a játszótérnél folytatni kell). Az utakhoz kapcsolódóan elkészült a teljes járdafelújítás, 90%-ban könnyen javítható, esztétikus térköves burkolattal 1.272 fm hosszban, amely a téli időszakban az anyagából adódóan könnyebb járhatóságot biztosít (gyorsabban megolvad rajta a jég és a hó). Az utak mellett több helyen burkolt árkok készültek 650 fm hosszban a Hunyadi utcában. Idén, 2022. évben több szakaszban elkezdjük a vasúti átjáró és a benzinkút közötti szakaszon egy térköves gyalogút kialakítását a nemrégiben létrehozott kavicsos nyomvonalon. A tervszerű közlekedésfejlesztés egyik nagy eredménye volt, hogy 50 év után, egyeztetve a Magyar Közút Zrt.-vel - a terület tulajdonosával és kezelőjével -, sikerült kibővíteni a padkát 1,5 méterrel, így nyílt lehetőség előzetesen a zúzalékos járórész kialakítására 2010. évben ott, ahol korábban közvetlenül az út mellett csak árok volt. Köszönet a Magyarszék Község Nonprofit Kft.-nek, valamint a pályázati előkészítésben nyújtott segítségért Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek!

Faliújság: 
Súly: 
0