Pályázataink 2018-2022. évben XXXIII.

 

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Magyarszéken

2022. évben fontos, a település infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos nagypályázatot nyújtottunk be (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00050) "Csapadékvíz hálózat fejlesztése Magyarszéken" címmel az "Élhető települések" című felhívásra. A fejlesztés szükségességét a lakóépületek állékonyságának veszélyeztetése indokolja, valamint a település mezőgazdasági tevékenységből élőinek munkalehetőségét veszélyezteti a magas talajvíz csapadékos időszak esetén. A településre érkező csapadék árvízszerű elöntéseket okoz, a Baranya-csatorna áradással veszélyeztet. A meredek hegyoldalakon összegyülekezett csapadékvíz Baranya-csatornába jutását ellenőrzött formában, károkozás nélkül kell biztosítani. A projekt keretein belül Magyarszék teljes területén (kül- és belterületeken) rendezésre kerülhet a csapadékvíz elvezetése: a felmért helyszíneken a burkolt és nyitott gyűjtőárkok rendezésével, a levezető árkok vízszállító képességének növelésével, útburkolatok kialakításával vápás hosszirányú víznyelőrendszer építésével, hordalékfogó műtárgyak és folyókák létesítésével. Köszönjük a pályázati lehetőséget Magyarország Kormányának és az Európai Uniónak, valamint a segítséget a Baranya Megyei Önkormányzatnak és Nagy Csaba országgyűlési képviselőnknek!

Faliújság: 
Súly: 
0