Pályázataink 2018-2022. évben XXIV.

 

Templomunk és környezetének fejlesztése Magyarszéken

2022. május 4.
Magyarszék Községi Önkormányzat támogatási kérelmét elfogadták, a Magyar Államkincstár megküldte a Támogatói okiratot. Megkezdődhet a projekt megvalósítása, az új berendezés és a kőkereszt beszerzése.

A projekt összköltsége: 3.657.499 Ft
A támogatás összege: 3.108.873 Ft
Önerő: 548.626 Ft

2021. december 15.
2021. évben pályázatot nyújtottunk be (LEADER VP6-19.2.1.-61-7/1-21) "Templomtorony óraszerkezetének, külső óralapjainak és mutatóinak rehabilitációja, valamint emlék-kőkereszt megújítása Magyarszéken" címmel, amelyet március hónapban elbíráltak és támogatásra jelöltek. A fejlesztés várhatóan 2022-2023. években megvalósul, melynek céljai: a templom északi oldalán található, több mint 100 éves, leomlott emlék-kőkereszt megújítása egy új gránitkereszt állításával, és a szintén több mint 100 éves, a templomtornyon kívülről látható óralapok és mutatók, valamint óraszerkezet megújítása és működőképessé tétele.

Köszönjük a pályázati lehetőséget az Európai Uniónak és Magyarország Kormányának, valamint a segítséget Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek és a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesületnek!

A jelenlegi állapotot bemutató fotók:

Faliújság: 
Súly: 
0