Óvoda és Bölcsőde

Óvodai beiratkozás - 2024/2025

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
a 2024/2025-ös nevelési évre

Intézmények: 
Súly: 
0

Hirdetmény az óvodai felvételi eljárásról - 2024.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban:Nkt.83. § (2) b) pontja alapján a Ligeti Mikrotérség Önkormányzati és Óvodai Társulás által fenntartott óvodákban a leendő óvodások beiratkozásának időpontjait az alábbiakban határozza meg:

Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi óvodai beiratkozásának időpontja a 2024/2025 nevelési évre:

2024. április. 18-23.-ig (csütörtök-kedd) 8:00-16:00 óra között

 

A három intézményben a következőképpen alakul a beiratkozás:

Óvoda

Beiratkozás időpontja

Beiratkozás helyszíne

Ligeti Óvoda

2024. április 22.(hétfő)

8:00-16:00 óra

7331, Liget, Hamberger Ferenc u. 13.

Magyarhertelendi Telephely

2024. április 23.(kedd)

8:00-16:00 óra

7394, Magyarhertelend, Petőfi Sándor u. 26.

Magyarszéki Telephely

2024. április 18-19. (csütörtök-péntek)

8:00-16:00 óra

7396, Magyarszék, Hársfa utca 3.

Kötelező óvodába beiratni azt a gyermeket, aki a 3. életévét 2024. augusztus 31. napjáig betölti. Az Nkt. 8 § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 

A beíratáshoz szükséges okmányok:

 • a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa(amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata. 
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata

Az óvodai beiratáshoz mindkét szülő aláírása szükséges.

 

Az óvodai felvételről a szabad helyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határideje:2024. április 30.

Az óvoda felvételi, átvételi döntése ellen a szülő(gondviselő)-a határozat átvételéről számított 15 napon belül a határozat ellen fellebbezést, Ligeti Mikrotérség Óvodai Társulás Tanácsának elnökének címezve, a felvételt elutasító óvodához nyújthat be.

A hatályos jogszabályok értelmében az óvodakezdés halasztása iránt a szülő kérelmet nyújthat be április 15. napjáig a területileg illetékes járási hivatalnál, valamint abban az estben, ha a gyermek külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, a szülőnek az Oktatási Hivatal részére bejelentési kötelezettsége van.

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja az összes óvodában megvalósul.

Az óvodai felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, melynek körzetében a gyermek lakik.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alá álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Intézmények: 
Súly: 
0

Óvoda

 

Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi

Magyarszéki Óvoda és Mini Bölcsőde

Cím: 7396 Magyarszék, Hársfa u. 3.

Tel.: 72/672-649, 30/577-5284

E-mail: ovimagyarszek@gmail.com

Honlap: www.magyarszek.hu/ovoda

Igazgató: Gonda Ágnes

Óvodapedagógus: Molnár Szilvia

Óvodapedagógus: Gergely Anett

Ügyintézés: munkanapokon 7-16 óra között

Nyitva tartás:

Magyarszék: 7-16 óráig
Liget: 6-15:30 óráig
Magyarhertelend: 7-15 óráig

OM: 202506

Intézmények: 
Súly: 
0

Boldog Óvoda 2022/2023

Intézmények: 
Súly: 
0

Óvodai kalendárium

 

A nevelési év 2019.09.01-2020.08.31-ig tart.

Az iskolai szünetekhez alkalmazkodva a fenntartó rendelkezése alapján az óvoda folyamatosan üzemel.

Nevelés nélküli napok

Karácsony és újév között - a szülői igények felmérése alapján - a fenntartó jóváhagyásával kerülhet sor zárva tartásra.

A nyári zárások az alábbiak szerint alakulnak:

Óvoda

Zárás kezdete

Zárás vége

Magyarszék

2020.07.27.

2020.08.23.

Liget

2020.06.15.

2020.07.10.

Magyarhertelend

2020.07.27.

2020.08.23.

Nevelés nélküli napok ütemezése

Óvodánk a nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre használja fel.

A nevelés nélküli munkanapok többnyire az iskolai tanítási szünetek ideje alatt kerülnek felhasználásra.

Nevelés nélküli munkanapok

 • 2019.10.30.
 • 2019.10.31.
 • 2020.01.02.
 • 2020.01.03.
 • 2020.04.14.
Intézmények: 

Óvoda közérdekű adatok

 

Óvodai beiratkozás

A Magyarszéki Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás kiírása szerint történik, általában tárgy év áprilisában.

Feltétele:

 • 2,5 éves vagy a 3. évét betöltötte,
 • szobatiszta,
 • egészséges,
 • a gyermek egészségügyi alkalmasságát igazoló orvosi igazolást hozott.

(Mindezek részletesen a házirendben is megtalálhatók.)
Magyarszék és környékéről szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik ilyen egészséges környezetben szeretnének nevelkedni, fejlődni.

 

Óvodánk szerkezete

2013.07.01-től óvodánk a Magyarszéki Mikrotérség Óvodái névvel alakult meg.

2015.09.01-től a Ligeti Tagóvoda egységes óvoda - bölcsődévé alakult, emiatt az óvoda neve megváltozott: Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda - Bölcsődéje

2016.09.01-től a Magyarszéki Óvoda egységes óvoda - bölcsődévé alakult, emiatt az intézmény neve megváltozott: Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda - Bölcsődéi

2017.09.01-től a Magyarhertelendi Óvoda egységes óvoda - bölcsődévé alakult

Központi óvoda:

 • Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi Magyarszéki Óvoda,

Tagóvodák:

 • Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi Magyarhertelendi Tagóvodája,
 • Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéi Ligeti Tagóvodája.

További részletes adatok az óvoda házirendjében találhatók.

 

Intézményünk alapdokumentumai

 

A 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé

Megnevezés

Adat

Óvodapedagógusok száma:

Magyarszék

4 fő

Liget

2 fő

Magyarhertelend

1 fő

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:

főiskola, óvodapedagógus

Dajkák száma:

Magyarszék

2 fő

Liget

1 fő

Magyarhertelend

1 fő

Dajkák szakképzettsége:

3 fő dajka szakmunkás

1 fő dajka középfokú végzettség

Kisgyermeknevelők száma:

Magyarszék

1 fő

Liget

1 fő

Magyarhertelend

1 fő

Kisgyermeknevelő szakképzettsége - Magyarszék

középfokú végzettségű kisgyermekgondozó-, nevelő

Kisgyermeknevelő szakképzettsége - Liget

felsőfokú végzettségű csecsemő és kisgyermeknevelő asszisztens

Kisgyermeknevelő szakképzettsége - Magyarhertelend

diplomás csecsemő és kisgyermeknevelő

Bölcsődékben dolgozók száma száma:

Magyarszék

1 fő kisgyermeknevelő
1 fő bölcsődei dajka

Liget

1 fő kisgyermknevelő
1 fő bölcsődei dajka

Magyarhertelend

1 fő kisgyermeknevelő
1 fő bölcsődei dajka

Óvodai nevelési év rendje:

SZMSZ-ben rögzítve

Óvodai csoportok száma

Magyarszék

Óvodánk 2 csoportos, csoportjaink heterogén szervezésűek

Liget

Óvodánk 1 csoportos, csoportjaink heterogén szervezésűek

Magyarhertelend

Óvodánk 1 csoportos, csoportjaink heterogén szervezésűek

Csoportokban a gyermekek létszáma:

Magyarszék

Maci csoport: 18 fő*

Csiga csoport: 20 fő*

Bölcsődei csoport: 7 fő*

Liget

Törpike csoport: 24 fő*

Bölcsődei csoport: 7 fő*

Magyarhertelend

Katica csoport: 19 fő*

Bölcsődei csoport: 7 fő*

*2019. szeptemberi adatok

 

Intézmények: 

Óvoda bemutatkozás

 

"Néhány évvel ezelőtt rám hagyta valaki az élet három szabályát. Most továbbadom, mert nagyon hasznosnak találtam:
Az első: indulj,
a második: menj tovább,
a harmadik: segíts valaki másnak is elindulni!"
Th. Adams

 

Magyarszéki Óvoda

A Magyarszéki Óvoda egy falusi nevelési intézmény, melyet szép, változatos természeti környezet vesz körül. Elérhető közelségben található több ismert kirándulóhely.

Két gyermekcsoporttal működünk. Vonzó, tiszta, jól felszerelt, esztétikus környezetben fogadjuk a helyi és a körzetünkből járó óvodásokat. Óvodánk sóbarlanggal és tornaszobával is rendelkezik.

Óvodánkban a gyermeket körülöleli egy családias légkör, ahol a játékán keresztül jut el a környező világ megismeréséhez, miközben énekel, verset mond, mesét hallgat, számol, tornázik, rajzol, fest, barkácsol, agyagozik, kirándul, süt, főz, ismerkedik a számítástechnikával, tehát indirekt módon tanul.

Óvodánkban több színes programot szervezünk, amelyek plusz élményként, új ismereti forrásként szolgálnak a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődése érdekében.

Törekvéseink vezérfonala a környezeti kultúra és az egészséges életmódra nevelés. Ez elsősorban életmód, gondolkodás, és viselkedésmód, szokás és értékrendszer formálását jelenti a számunkra.

Egész nevelőmunkánkat áthatja a holisztikus látásmód, ezt közvetítjük óvodásaink és a környezetünk felé.

Ez a nevelés, az egész életvitel révén valósul meg, éppen ezért jelentős szerepet kapnak az eredményes megvalósításban a szülők, a családok, akik velünk együttműködnek.

Munkánkat a kompetencia alapú oktatás kiegészíti és egyben a nevelés oktatás gyakorlatát teszi teljesebbé.

Óvodapedagógusaink felsőfokú szakirányú végzettséggel, több éves gyakorlattal rendelkeznek. Munkájukat felkészülten, igényesen, az óvoda alkalmazottaival összehangoltan végzik. Ismerik a gyermeki személyiség rejtett értékeit; szeretetteljes, bensőséges kapcsolatot alakítanak ki gyermekekkel, szülőkkel egyaránt.

Nevelőmunkánk során alapvetőnek tartjuk:

 • a gyermekek feltétel nélküli szeretetét, elfogadását és tiszteletét, megbecsülését és a bizalmat
 • az egyéni sajátosságokhoz igazodó differenciált fejlesztést, amely segíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek, tehetségük kibontakoztatását.

Alapelvünk a gyermekközpontúság, mindig többet, jobbat nyújtania gyermekek számára.

Célunk, hogy az óvodánkba járó gyerekek szeretetben, érzelmi biztonságban, sok szép élménnyel gazdagodva, élvezzék a nálunk töltött éveket, s magabiztosan lépjenek az iskolába.

 

Az óvodánk története

 • 1954. az óvoda megalapítása vegyes csoporttal
 • 1959. a második csoport beindítása a növekvő létszám miatt
 • 1969. megépült a jelenlegi óvodaépület, amely konyhával működő intézmény
 • 1971. körzeti óvodaként működő óvoda
 • 1987-től átkerül az iskolába a főzés
 • 2004-2007. óvodánk központi óvoda a Mánfai tagóvodával
 • 2007-2009. a Mánfai óvoda megszűnt, jogutód nélkül és a Ligeti és Magyarhertelendi óvoda lett a tagóvodánk
 • 2009. óvodánkban Preventív Egészségmegőrző Központ, Ovisóbarlang és tornaszoba létesült
 • 2009-től a Kökönyösi Oktatási Központ szakközépiskola óvodai Intézményegységéhez tartozunk tagóvodaként
 • 2013-tól a Komló és térségei Óvodáihoz tartozunk
 • 2013.07.01-től Magyarszéki Mikrotérség Óvodái néven a két vidéki óvodával együtt különváltunk Komlótól
 • 2015.09.01-től nevünk Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda - Bölcsődéje (Ligeti Tagóvodánk Egységes Óvoda - Bölcsődévé alakult)
 • 2016.09.01-től nevünk Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda - Bölcsődéi (Magyarszéki Óvodánk Egységes Óvoda - Bölcsődévé alakult)
 • 2017.09.01-től Magyarhertelendi Óvodánk Egységes Óvoda - Bölcsődévé alakult
Intézmények: 

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkársága kérésére az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete közzétette A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében című anyagot. A tájékoztató kattintás után megtekinthető, vagy letölthető itt.

Intézmények: 

Óvodánkról

 

Az intézmény bemutatása

Az óvoda 1954-ban épült. 2 csoportos óvoda, melyhez egy közös öltöző, mosdó tartozik. Óvodánkban sóbarlangot működtetünk.

Az óvodában tornaszoba és tálalókonyha található. A feltételek adottak a korszerű, gyermekközpontú nevelés megvalósításához (differenciált bánásmód, önállóság, folyamatos napirend, pihenés).

 

A csoportszobák világosak, esztétikusak, jól felszereltek

Az óvodapedagógusok a termeket önálló elképzelés és terv szerint rendezik be. Minden csoportszoba tükrözi az ott dolgozó kolleganők egyéniségét.

 

Csoportok bemutatása

 

 

Udvarunk

A játékok fából készültek, folyamatos újításra szorulnak. A gyermekeknek megfelelő terület van a mozgáshoz. Árnyékot adó fák veszik körbe udvarunkat.

 

Sóbarlang

2007 óta óvodánkban sóbarlangot használunk a gyermekek egészségének a védelmére. Foglalkozásaink egy részét a gyermekek által kedvelt sóbarlangban tartjuk.

 

Tornaszoba

Tornaszobánk jól felszerelt. Minden gyermek részére megfelelő mennyiségű és minőségű tornaszer áll rendelkezésre. Változatos foglalkozások keretében fejlesztjük mozgásukat.

Intézmények: 

Óvodánk programja

 

Pedagógiai programunk

Pedagógiai programunkat a partnerek által elvárt követelményének figyelembe vételével, a szakmai szempontok érvényesítésével és a gyakorlatban szerzett tapasztalatok felhasználásával készítettük el.

Alapelveink

 • Elsődlegesnek tartjuk a gyermekközpontúságot, a gyermek személyiségi jogainak tiszteletben tartását oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.
 • Szeretetteljes, befogadó óvodai légkörben biztosítjuk a gyermek életkori sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének megfelelő fejlődését, melyben megbecsülés, bizalom, szeretet övezi.
 • Hangsúlyozzuk a szabad játék kiemelkedő szerepét és ezen keresztül a gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó fejlesztést.
 • A szülőkkel együttműködve, nevelési elveiket tiszteletben tartva, esetenként hátránycsökkentő szerepet betöltve biztosítjuk a gyermek fejlődéséhez, neveléséhez szükséges optimális feltételeket.
 • Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete által, az életkornak és egyéni fejlettségnek megfelelő sokszínű tevékenységgel fejlesztjük a gyermek személyiségét, kognitív, szociális és perszonális kompetenciáit.
 • Óvodánk közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez és a megváltozott elvárásokhoz alkalmazkodó gyermeki személyiségvonások fejlődését.
 • Törekszünk a kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelését támogató szemlélet, valamint az esélyegyenlőséget és hátrányt csökkentő pedagógiai attitűd kialakítására.
 • Biztosítjuk a nemzetiséghez tartozó és migráns gyermek önazonosságának megőrzését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét.

 

Egységes nevelési elvünk mellett biztosított az óvodapedagógusok módszertani szabadsága, kreativitása. Az igényeknek, és a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően szervezzük a csoportokat. A folyamatos napirend biztosítja az elegendő időt a szabadjátékhoz, ami a gyermekek személyiség fejlődése szempontjából igen fontos.

 

A tanulási tevékenység szervezésére jellemző:

 • csoportokban
 • komplexen a műveltségi területeket
 • differenciált képességfejlesztés - a gyermek önmagához képest fejlődjön

 

Az ellenőrzés, értékelés minden szinten a munka minőségi javítását a partnereknek való jobb megfelelést biztosítja.

 

Az óvodánk célja, feladata

Célunk:
Az óvodáskorú korú gyermek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése, egyéniségének kibontakoztatása. Elsődlegesen a szabad játékra építve, az óvodai tevékenységeken keresztül az életkorhoz és egyéni sajátosságokhoz, valamint az eltérő fejlődési ütemhez igazodva. A családi nevelést kiegészítve biztosítani minden gyermek számára a testi, érzelmi, erkölcsi, közösségi, anyanyelvi és értelmi képességek kibontakoztatását.

Feladataink:

 • Az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
 • Az egészséges, biztonságos környezet megteremtése.
 • Az egészséges életmód iránti igény kialakítása, az egészségmegőrzés, valamint a környezettudatos magatartás szokásainak megalapozása.
 • Az értelmi- és anyanyelvi képességek, készségek fejlődésének biztosítása, az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
 • A gyermek egyénre szabott fejlesztésének koordinálása, nyomon követése.
 • A pozitív érzelmeken alapuló társas kapcsolatok kialakítása, az élmény gazdag mindennapok, közös tevékenységek biztosításával.
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermek fejlődésének elősegítése, szakember irányításával történő fejlesztése (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal).
 • Törekvéseink között van a környezettudatos óvoda kialakítása (sólámpák alkalmazása, víztisztító használata, aromaterápia, vegyszermentes tisztítószerek alkalmazása).

 

Óvodánk napirendje

A gyermek egészséges fejlődésének, tevékenységekben megnyilvánuló céltudatos fejlesztésének szervezeti kerete a napirend, mely biztosítja a gyermek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott kiszámítható óvodai környezetet.

A folyamatos és rugalmas napirend lehetővé teszi a játék, a tevékenységekbe ágyazott tanulás (foglalkozások, séták, kirándulások), és a pihenés életkornak és egyéni szükségleteknek megfelelő egyensúlyát. Az egész nap folyamán érvényesül a folyamatosság, valamint a rugalmasság, mely biztosítja az előre nem tervezett, de a gyermek fejlődését szolgáló élmények beillesztését. A gyermek érzelmi biztonsága, tájékozódása, és a szokásrendszer kialakulásának érdekében a napirend főbb keretei állandóak. Kiemelten érvényesül a szabad játék szerepe.

Az óvodai élet megszervezésében figyelembe vesszük az óvodák helyi sajátosságait, a pedagógiai programban megfogalmazott feladatokat.

 

Óvodánk hetirendje

A hetirend tartalmazza a szervezett tevékenységekben megvalósuló tanulás rendjét. Megvalósításában a nevelői céltudatosság, tervszerűség, a tevékenységek közötti harmonikus arányok megteremtése, a komplexitás és az egymásra épülés érvényesül. Tartalmát meghatározza a gyermekcsoport életkora, egyéni sajátossága valamint az óvodai csoportok egymáshoz való alkalmazkodása.

A heti-, és napirend kialakítását a gyermekcsoport óvodapedagógusai végzik.

 

Ingyenes szolgáltatásaink

 • Úszásoktatás

 

 • Logopédia

 

 • Német nemzetiségi gyermektánc

 

 • Változatos és igényes programok egész évben

 

 • Játékos német nyelvismeret

 

 • Bejáró óvodásaink szállítása a környező falvakból, ill. ingyenes buszbérlet

 

 • Ingyenes étkezés biztosítása minden óvodás gyermek részére
Intézmények: 

Óvodánk képekben

 

Ünnepek, szokások, hagyományok

Mikulás látogat az óvodába, minden csoportba visz ajándékot

Színházlátogatás

Adventre készülődés, karácsonyi ünnep dallal, verssel, karácsonyi teadélután a szülőkkel

Farsang-jelmezbe öltözködünk, közös farsang a szülőkkel

Télűzés, farsang farka

Húsvétvárás, locsolkodás

 

Anyák napi ünnepség, vendégül látjuk anyukákat, nagymamákat

Gyereknap

Évzáró ünnepség

Ballagás

Kirándulások

Kirándulások szülőkkel

 

Óvodánk képekben

   

Intézmények: 
Subscribe to RSS - Óvoda és Bölcsőde