Magyarszéki Polgárőr Egyesület

Magyarszéki Polgárőr Egyesület

Az egyesület alapításának éve 2006, jogelődje a Magyarszéki Nemzetőrség, 2004-től.

Működési területük Magyarszék település és a közvetlenül szomszédos települések közigazgatási területe. Az egyesület tevékenységét a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján végzi, tagja Az az Országos Polgárőr Szövetségnek és a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének.


Az egyesület célja:

 • A közbiztonság és a közrend helyi megteremtésében és fenntartásában való önkéntes lakossági részvétel a rendőrséggel való együttműködés keretei között.
 • Az állampolgári felelősségérzet erősítése.
 • Társadalmilag hasznos közösségteremtő tevékenység kialakítása és fenntartása.

Az egyesület alapfeladata:

 • a helyi közrend és közbiztonság védelme,
 • a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében végzett közterületi járőr- és figyelőszolgálat,
 • a közúti baleset helyszínén, valamint az általános iskola közvetlen közelében ellátott jelzőőri tevékenység.

Az egyesület az alapfeladatokon túlmenően kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet:

 • a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában,
 • a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,
 • az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,
 • a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében,
 • a rendezvények helyszínének biztosításában,
 • a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában,
 • az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében,
 • a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben, valamint
 • a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában.

Elérhetőségek:

 • Telefon: +3630308-4854
 • facebook: https://www.facebook.com/polgarorseg.magyarszek

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.

Subscribe to RSS - Magyarszéki Polgárőr Egyesület