Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése - 2017-2023.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság tájékoztatója

Rövid összefoglalás a projektről

Kedvezményezett neve: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Projekt címe: Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése
Támogatás összege: 2,58 Mrd Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak: 2017. május 1. - 2023. március 31.
Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.2-16-2016-00001

A projekt célja:
A résztvevők foglalkoztatási, illetve munkaerőpiaci integráló programokba segítése, azokban történő stabil benntartása és az eredményes befejezés elősegítése.

A projekt tevékenysége:
Az EFOP 1.3.2-16-2016-00001 azonosítószámú, Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése című projekt célja a munkaerőpiacról tartósan kiszorult hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiaci, képzési vagy segítő programba való belépésének támogatása mentorálás segítségével. A projekt eredményeként képessé válnak a halmozottan hátrányos helyzetű emberek (kiemelten a roma célcsoport tagjai) a nyílt munkaerőpiacra átvezető, aktív munkaerőpiaci, képzési vagy segítő programokba történő belépésre az egyénre szabott tanácsadás és támogatás segítségével.
A projekt fő tevékenysége a mentorálási folyamat, melynek célja, hogy a mentoráltak későbbi foglalkoztatási esélyeit növelje, körükben a szegénység mértékét és elterjedtségét csökkentse, illetve oldja a lelki egészségért működő ellátórendszerek elérési nehézségeiből adódó hiányokat. A specifikus cél keretében folytatott célzott, komplex programok eredményeképp javul a résztvevők foglalkoztathatósági szintje.
A specifikus cél keretében folytatott célzott, komplex programok eredményeképpen javul a résztvevők mentális, pszicho-szociális állapota, bővül a munkaerőpiaci lehetőségekről való tudásuk és ezáltal foglalkoztathatósági szintjük.
A projekt 2022 év végéig több mint 66.000 hátrányos helyzetű, kedvezőtlen adottságú területen élő, aktív korú, a munka világából kiszorult személyt ért el, közülük 10.500 főt mentorálási folyamatban részesített annak érdekében, hogy a tanulás világából több éve kiszorult személyek felkészültebben térhessenek vissza akár az iskolapadba, akár az elsődleges munkaerőpiacra. A célcsoport tagjaival közel 100 fő mentor foglalkozik, akiknek a munkáját 10 mentorkoordinátor támogatja.
2200 hátrányos helyzetű személynek a projekt iskolapadba visszatérést megkönnyítő tanulástechnikai tréninget is szervezett. A tréning nagyban segíti a résztvevőket abban, hogy ne essenek ki a választott képzésből még a tanfolyam elején.
A tanulástechnikai tréninget követően eddig legtöbben a következő képzésekbe kerültek: Személy- és vagyonőr, szociális gondozó és ápoló, intézményi takarító, virágkötő, bio- és kisnövény termesztő, targoncavezető, családellátó, kézápoló és műkörömépítő, száraztészta készítő, gyártósori összeszerelő, park gondozó, kiskerti növénytermesztő, óvodai dajka, bolti eladó. A munkaerőpiaci képzések után mentoráltjaink a leggyakrabban a következő szektorokban helyezkedtek el: építőipar, magánvállalkozás, élelmiszeripar, zöldség és gyümölcs feldolgozó üzem, szociális ágazat. A visszajelzések alapján a tanulástechnikai tréning csökkentette a munkaerőpiaci programból történő lemorzsolódás esélyét, javította a résztvevők kommunikációs képességeit.
A projekt 2022 év végéig több mint 196 tájékoztató workshopot tartott országszerte, ezen események többnyire info-workshopok, melyre meghívást kapott többek között az Aktívan a tudásért program annak érdekében, hogy a Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése program mellett a célcsoport számára bemutatkozzon, valamint a megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályának munkatársai, akik az induló és zajló munkaerőpiaci programok ismertetésével segítik a célcsoport foglalkoztatásba vonását. Ezen kívül motivációs, bűnmegelőzési, illetve a stigmatizációról, előítéletről szóló workshopok is lezajlottak országszerte. A workshopokon mindig nagy érdeklődés övezte a különböző képzési lehetőségek ismertetését.

Forrás: https://tef.gov.hu

Faliújság: 
Súly: 
0