Értesítések

Pályázataink 2018-2022. évben XVI.

 

Egészségház létesítése Magyarszéken

2019. év tavaszán átadásra került az új Egészségház Magyarszéken, amelyet pályázati támogatásból (TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005), "Az egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Magyarszék településen" címmel tudtunk létrehozni. A projekt nem csak az épület építését, hanem az orvosi és fogorvosi rendelések, valamint a védőnői szolgálat bútorzattal és eszközökkel történő teljes ellátását biztosította. Az épület mellett önerőből és saját kivitelezéssel készült el a 400 m2-es parkolóterület térköves burkolattal.

A pályázat specifikus célja, hogy egy közös épületbe integrálva a már működő háziorvosi és fogorvosi ellátás, valamint a védőnői szolgálatot ellátó egység jöjjön létre, mely minden szakmai és jogszabályi előírásnak megfelel.

A fejlesztés átfogó célja a Semmelweis Tervben és az "Egészséges Magyarország 2014-2020" című Egészségügyi Ágazati Stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodva: az egészségügyi alapellátások színvonalának emelése. Magyarszék központi jellegéből adódóan az sokféle egészségügyi alapellátást tud biztosítani a település, illetve a vonzáskörzetéhez tartozó lakosságnak. A társadalom jó egészségügyi állapotának eléréséhez és megtartásához biztosítani kell az egészség előfeltételeit, a magas minőségű szolgáltatásokat, melyek megfelelnek a kor technikai színvonalának. A projektjavaslat az épület és eszközállomány hiányosságainak kezelésével (új építésű, a mai modern kor elvárásainak megfelelő épület, rendelők és kiszolgáló helyiségek, eszközbeszerzés révén) hozzájárul a hozzáférésben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A projektjavaslat a prevenciós eszközök beszerzése révén is hozzájárul a preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatásához, az egészségtudatos magatartás elősegítéséhez.

A projekt célcsoportját a Magyarszéki Mikrotérség ellátási körzetéhez tartozó települések lakossága és az ellátást biztosító szolgáltatók jelentik, az alábbiak szerint:

 • Orvosi ellátási körzet: Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske, valamint a praxishoz jelentkező egyéb települések lakói
 • Fogorvosi ellátási körzet: Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske, Magyarhertelend, Bodolyabér
 • Védőnői ellátási körzet: Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske

Köszönet a Baranya Megyei Önkormányzatnak a pályázati lehetőség biztosításáért, külön köszönet a támogatásért Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek, valamint a kivitelezésért a Vitoép Kft.-nek és a Magyarszék Község Nonprofit Kft. dolgozóinak!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XV.

 

Kulturális rendezvényszervezés támogatása Magyarszéken

2021. évben a Magyar Falu Program keretében, a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával (MFP-NMI) pályázatot nyújtottunk be "Az 5000 fő vagy annál kevesebb állandó lakosságszámmal nyilvántartott kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatása" című kiírásra. Az elnyert összeget a 2021. augusztus 28-29-i Széki Búcsú - Családi Nap - Falunap rendezvénysorozatunk szervezéséhez és lebonyolításához, dologi költségek fedezésére használtuk fel. Az eseményt a hagyományoknak megfelelően helyi civil szervezetekkel együttműködésben valósítottuk meg. Sor került szomszéd települések művészeti csoportjainak bevonására is, valamint neves előadók fellépésére, utcabálra és különleges vízi-tűzijáték show-ra is. Ezúttal is a Patakvölgye Pihenőpark családbarát adottságait használtuk ki: színpad, öko-, kresz- és sportpark, népi fajátékok. Köszönjük a pályázati lehetőséget a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóságának, és a lebonyolításban nyújtott segítséget a Magyarszékért Egyesületnek és a Magyarszék Község Nonprofit Kft.-nek!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XIV.

 

Gépjármű beszerzés a Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére

2022. évben a Magyar Falu Program - Falusi Civil Alap (kiírás tárgya: "Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása", pályázat címe: "Önkéntes Tűzoltó Egyesület mobilitásának biztosítása", pályázati azonosító: FCA-KP-1-2021/2-000765, ) keretében sikerült beszerezni egy terepjáró pickup gépjárművet a Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. Az egyesület katasztrófavédelem által kiképzett tagokkal rendelkezik. Annak érdekében, hogy a vonuláshoz eszközöket is tudjanak vinni, szükséges volt egy 5 személyes, pickup rendszerű, zárható platóval is rendelkező jármű beszerzése. A jármű alkalmas terepen is közlekedni. A helyi tűzoltó parancsnokság nem rendelkezik terepjáró képességgel, így a riasztások alkalmával ezt a hiányosságot pótolhatjuk. A helyben történő gyors reagálás értékeket, vagy akár életeket is menthet. A gépjármű feliratozása, felszerelése, rendszerbe állítása folyamatban van. Köszönet Magyarszék Községi Önkormányzatnak a projektanyag összeállításáért és a kétszer is benyújtott pályázatunk eredményes támogatásáért Nagy Csaba országgyűlési képviselő úrnak!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XIII.

 

Iskolaépület fejlesztése Magyarszéken

2021. évben a Magyar Falu Program (MFP-IEF/2020) keretében a Magyarszéki Általános Iskola nyílászáróinak megújítására került sor, az egész épületben hőszigetelt nyílászárók kerültek beépítésre, valamint a tantermek ajtajai is ki lettek cserélve. Köszönjük a Pécsi Tankerületi Központnak a pályázat elkészítését, valamint Nagy Csaba országgyűlési képviselő úr támogatását!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XII.

 

Orvosi eszközfejlesztés a Magyarszéki Egészségházban

2020. évben a Magyar Falu Program (MFP-AEE/2020) keretében a 7396 Magyarszék, Hársfa u. 2/A alatti Egészségházban eszközbeszerzés révén a fogorvosi ellátást fejlesztettük. A Pályázati Felhívás alapján a projekt célja: "Eszközbeszerzés egészségügyi alapellátáshoz és egyéb szakirányú egészségügyi ellátáshoz is". Beszerzett eszközök: Carestream-Kodak CS2100 nagyon nagy frekvenciás röntgengép és Carestream-Kodak RVG5200 intraorális digitalizáló szenzor. Önkormányzati támogatásból beszereztünk a még szükséges kiegészítőket: röntgenszéket és ólommellényt. Ezzel a fejlesztéssel a fogorvosi rendelő minden eszközigényét magas minőségben tudtuk biztosítani, így az ellátás teljes körűen igénybe vehető a mikrotérség ellátási körzetében lévő települések lakói részéről is: Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske, Magyarhertelend és Bodolyabér. Köszönet a kétszer is benyújtott pályázatunk eredményes támogatásáért Nagy Csaba országgyűlési képviselő úrnak!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XI.

 

Közterület karbantartó eszközök beszerzése Magyarszéken

2019. évben a Magyar Falu Program (MFP-KKE/2019) keretében a község összesen 11 hektárt meghaladó méretű közterületeinek karbantartásához sikerült beszerezni gépeket és eszközöket. A Magyarszék község tulajdonában lévő közterületek, parkok rendben tartására használjuk a pályázatból vásárolt eszközöket. A meglévő géppark megújításával a tavaszi időszaktól kezdve a téli akadálymentesítésig minden feladat elvégezhető. Többek között a közterületek járdaszakaszainak hó- és jégmentesítése, belterületi utak, közterületek kezelése, karbantartása, rendszeres felújítása, a járdák melletti csapadékvíz-elvezető árkok és csatornanyílások tisztítása, gyepfelület, virágágyás, illetve fás, bokros területek gondozása végezhető el. Az újonnan beszerzésre került 49 db korszerű, nagyrészt akkumulátoros, elektromos eszközök és kiegészítőik segítségével - melyek szintén hozzájárulnak a település széndioxid kibocsátásának csökkentéséhez - az önkormányzati fenntartású parkok, járdaszakaszok, zártkertek környezetének is gondos külsőt tudunk biztosítani. Köszönet a pályázat támogatásáért Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben X.

 

Szüreti hagyományok őrzése Magyarszéken

2021. évben megújult tartalommal került megrendezésre pályázati forrás felhasználásával (LEADER VP6-19.2.1.-61-3-17), "Térségi szüreti hagyományok felelevenítése Magyarszék Mikrotérségben" címmel a Széki Újbor és Murcifeszt összejövetel a Magyarszéki Tájház és Bortrezornál, valamint a Német Klubban, helyi vállalkozások és egyesületek bevonásával. Törekedtünk arra, hogy a pandémiahelyzet alatt, a szervezési nehézségek miatti többszöri átszervezés ellenére meg tudjuk tartani a rendezvényt, és ne veszítsük el a megnyert pályázati összeget. Az önerőt és az adminisztrációs feladatokat Magyarszék Községi Önkormányzat vállalta, a rendezvényt a Széki Borrend Egyesület és a Magyarszéki Német Klub szervezte, további segítséget nyújtott a Magyarszékért Egyesület és a Magyarszék Község Nonprofit Kft. Köszönet a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesületnek a projekt támogatásáért!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben IX.

 

Vallási, kegyeleti rendeltetésű ingatlanok fejlesztése Magyarszéken

2020. évben került sor nagyrészt pályázati forrásból (LEADER VP6-19.2.1.-61-7-17), "Ravatalozók felújítása, kálvária és stáció elhelyezése" címmel a magyarszéki és németszéki ravatalozók részbeni felújítására, valamint a templom felé vezető keresztút sétány kialakítására. A németszéki ravatalozónál előtető és 90 m2 térköves fogadótér készült, a magyarszéki ravatalozónál előtető javítása, gerendák cseréje, valamint itt is 90 m2 térköves fogadótér kialakítása történt. A plébániától a templomig több mint 300 m2 térköves járdával új sétány készült, valamint felújításra és visszaállításra kerültek a régi papkerti téglaoszlopok az összekötő farudakkal, és a 14 oszlopon elhelyezésre kerültek új tűzzománc stációképek. Beszerzésre került még 4 db koszorútartó állvány és 2 db mobil hangosító berendezés. Köszönet a Magyarszéki Római Katolikus Plébániának és a Magyarszék Község Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az anyagi hozzájárulásért, valamint a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesületnek a pályázat támogatásáért!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben VIII.

 

Információs táblák megújítása Magyarszéken

2021. évben megkezdődött a közterületi lakossági információs táblák megújítása. A több mint egy évtizede egységes arculattal megtervezett táblák (útjelzők, fali utcatáblák, légifotós, térképes és információs táblák) felújításra kerültek. A táblák fontos szerepet töltenek be nem csak a helyi lakosoknak, hanem az ide látogatók számára is, a könnyebb tájékozódás elősegítésére. Önerőből sikerült újabb 80 darab légifotót készíteni a településről, amelyek megtekinthetők Magyarszék Faluház képalbumában. Bővítve az információs táblák sorát, pályázati támogatással tervek készültek régi népi ételek és védett gyógynövények gyűjteményes feldolgozásáról. Köszönet helyi szakembereknek a táblatervek elkészítéséért és a Magyarszék Község Nonprofit Kft.-nek a táblák újbóli kihelyezéséért!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben VII.

 

Megújuló energiaforrások használata Magyarszéken

2019. év nyarán készült el pályázati forrásból (LEADER VP6-19.2.1.-61-6-17), a "Napenergia hasznosítása a Magyarszékért Egyesület által működtetett Közösségi Ifjúsági Szálláson és a Nyugdíjas Házon" című beruházás, amelynek keretében mindkét épületen egyenként 5,04 kWp teljesítményű, 16 elemből álló napemelemes áramtermelő rendszer került telepítésre. Magyarországon évi 2000 órás napsütést kihasználva indokolt a használatuk. A napelemekkel előállított áram 20-30 g CO2 terhelést jelent 1 kWh áram esetén, mely más fosszilis anyagokkal kb. 1000 g széndioxid kibocsátással jár kWh-nként. A különbözet közel 970 g/kWh. Két db 5,04 kWp-s rendszerrel éves 2000 óra napsütéssel számolva összesen előállított energiamennyiség 10.000 kWh, vagyis évente 9,7 t CO2 kibocsátás váltható ki. Településünk 2013. május 28-án csatlakozott az Európai Polgármesterek Éghajlat- és Energiaszövetségéhez (www.eumayors.eu), melynek legfontosabb célkitűzése a CO2 kibocsátás csökkentése a csatlakozott településeken. Magyarszék község klímavédelmi stratégiáján belül szisztematikus fejlesztéssel ma már 5 középületen található napelemes áramtermelő rendszer, összesen közel 30 kWp teljesítménnyel, valamint privát beruházásból 2021. évben megvalósult egy 499 kWp teljesítményű napelem park is. Ezen kívül további napelemes áramellátással működő berendezéseinkkel csökkentettük a település által kibocsátott széndioxid mennyiségét: 19 db köztéri világítótest, 2 db sárga villogó jelzőfény, valamint 16 db térfigyelő kamera, melyekhez továbbiak beszerzése van folyamatban egy újabb LEADER pályázat segítségével a Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együttműködve. Kapcsolódva a Kék Bolygó Alapítvány célkitűzéseihez, a környezeti-, klímavédelmi- és fenntarthatósági kihívásokra válaszul védjük településünk mikrokörnyezetét, a 2014. és 2020. évek között válallt 20% CO2 kibocsátás csökkentést a község teljesítette. Köszönet a pályázati lehetőségekért Magyarország Kormányának és Nagy Csaba országgyűlési képviselő úrnak!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben VI.

 

Belterületi utak és járdák építése Magyarszéken

A magyarszéki és a németszéki településrészeken is további fejlsztéseket tervezünk. A 66-os főút mellett a Kossuth utcában pályázati forrásból (EBR42 450513) sikerült mindkét oldalon 1-1 járdaszakaszt térköves burkolattal felújítani, helyi vállalkozó bevonásával, összesen 482 fm hosszban. Saját erőből felújításra került a 2008-ban épült József Attila utcai járdaszakasz, amely egy meredek, mély árok mellett, a barátúri út terheléséből adódóan mozgó altalajon található. A felújítás 230 fm hosszon történt, vasalásos megerősítéssel és szintemeléssel, valamint a mellette futó korlát is javításra és felújításra került (több autós baleset miatt sérült a műtárgy), így újra biztonságossá téve a gyalogos közlekedést. 2022. évben pályáztunk újabb kis bekötőutak (Petőfi utcai kis köz, Kossuth utcából nyíló 3 kis közútrész) és a Rózsa utca felső végétől a Kardos-kereszt felé vezető út aszfaltozására (EBR42 551399), összesen 340 fm hosszban, 2,5 méter szélességben. A tervszerű és szisztematikus járda-, árok- és útfejlesztés eredményeképpen jelenleg már 4.097 fm térköves járda készült el a két településrészen, valamint fedett és burkolt árkok 2.029 fm-en, és belterületi önkormányzati utak aszfaltozására került sor 1.959 fm-en. Ebben az évben önerőből felújításra kerül a központi buszforduló sérült aszfaltburkolata 400 m2 területen. Ezekkel a fejlesztésekkel elértük, hogy településünk belterületi útjai 99%-ban aszfaltozottak. Köszönet a helyi vállalkozóknak, a Magyarszék Község Nonprofit Kft.-nek, és a ciklus eredményes pályázataiért Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben V.

 

Belterületi utak és járdák építése Magyarszéken

Szintén pályázati forrásból (EBR42 519698) elkészült 2021. évben a kishertelendi településrészen található rossz állapotú Árpád utca belső, önkormányzati útjának és a Bem utca kijáró részének aszfaltozása is 225 fm hosszban, 3,5 méter szélességben. Az év végén elkészült az Árpád utcai kiserdőnél egy fémkorlát 150 fm hosszban a gyalogos közlekedés biztonságának növelésére, saját forrásból. Kishertelenden a hossztávú fejlesztési tervekben foglaltaknak megfelelően elkészült a településrész 1.715 fm hosszú belterületi önkormányzati útjainak felújítása (részben egy rövid külterületi szakaszon, a játszótérnél folytatni kell). Az utakhoz kapcsolódóan elkészült a teljes járdafelújítás, 90%-ban könnyen javítható, esztétikus térköves burkolattal 1.272 fm hosszban, amely a téli időszakban az anyagából adódóan könnyebb járhatóságot biztosít (gyorsabban megolvad rajta a jég és a hó). Az utak mellett több helyen burkolt árkok készültek 650 fm hosszban a Hunyadi utcában. Idén, 2022. évben több szakaszban elkezdjük a vasúti átjáró és a benzinkút közötti szakaszon egy térköves gyalogút kialakítását a nemrégiben létrehozott kavicsos nyomvonalon. A tervszerű közlekedésfejlesztés egyik nagy eredménye volt, hogy 50 év után, egyeztetve a Magyar Közút Zrt.-vel - a terület tulajdonosával és kezelőjével -, sikerült kibővíteni a padkát 1,5 méterrel, így nyílt lehetőség előzetesen a zúzalékos járórész kialakítására 2010. évben ott, ahol korábban közvetlenül az út mellett csak árok volt. Köszönet a Magyarszék Község Nonprofit Kft.-nek, valamint a pályázati előkészítésben nyújtott segítségért Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben IV.

 

Belterületi utak és járdák építése Magyarszéken

A kishertelendi településrészen egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően (EBR42 450513) 2020. évben megvalósult a temetőig vezető 200 fm út aszfaltozása, 2 méter szélességben, a Hunyadi utcai buszforduló 150 m2-es aszfaltburkolatának elkészülte után. Így a Hunyadi utca teljes hosszában aszfaltos úton járható, amelynek a bevezető szakaszán két darab napelemes lámpatest is el lett helyezve, valamint kiépítésre került egy gyalogos átjáró, ahová 2022. évben tervezzük LEADER pályázati forrásból két db napelemes sárga villogó jelzőfény elhelyezését. A tervszerű fejlesztések eredményeképpen teljessé vált a Hunyadi utca infrastruktúrája, a víz-, gáz- és szennyvízberuházás mellett teljes hosszban aszfaltos úttal, térköves járdákkal és mederelemekkel burkolt árkokkal, ezzel megszűntek a különböző településrészek közötti fejlesztési és strukturális különbségek. Köszönet az ott lakóknak a gondos karbantartásért, valamint a pályázati célok megvalósításának támogatásáért Nagy Csaba országgyűlési képviselőnknek!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben III.

 

Zártkerti fejlesztések Magyarszéken

A magyarszéki szőlőhegyi zártkertekhez vezető utat a 66-os főút Pécs felőli bevezető szakasz folytatásaként sikerült pályázati beruházásból (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) és önerőből leaszfaltozni 650 fm hosszan, 2,5 méter szélességben. Az út mellett a keleti oldalon helyreállításra került a vízelvezető árok, a nyugati oldalon pedig egy földút lett kialakítva a mezőgazdasági és nehéz gépjárművek közlekedését is lehetővé téve. Szintén ezen pályázat keretében került kialakításra a németszéki szőlőhegyi oldalon a sikondai hídtól felfelé 310 fm hosszan martaszfaltos, valamint 490 fm hosszan aszfaltos út, mellette árok kimélyítésével és felújításával. Az így kialakított zártkerti aszfaltos utak engedélyezett terhelése 7,5 tonna. Mindkét szőlőhegyi oldalon tudatos fejlesztési folyamat eredményeképpen kialakításra került a villamos hálózat, részben az aszfaltos úthálózat, valamint jelentős zártkerti tulajdonosi hozzájárulással a vízhálózat kiépítése (a magyarszéki oldalon 2022. évben kezdődött meg a vízhálózat fejlesztése). Mindezen fejlesztések a szőlőhegyeken található ingatlanok zártkerti funkciói mellett (szőlő-, gyümölcs- és növénytermesztés) lehetőséget biztosítanak turisztikai célú hasznosításra, vendégfogadásra, valamint életvitelszerű kint lakásra is. Köszönet az Európai Uniós és a Kormányzati támogatásért!

Faliújság: 

Pályázataink 2018-2022. évben II.

 

Zártkerti fejlesztések Magyarszéken

Újabb zártkerti pályázati beruházásból (ZP-1-2021/8273) folytatjuk a 2020. év elején elkezdett németszéki szőlőhegyi fejlesztési programot. A már elkészült 640 fm aszfaltozást újabb 730 fm-rel növeljük, 2,5 méter szélességben, 2022. év nyár elején történő megvalósítással. Ugyanebben a programban a zártkertek védelmére nyertünk 18 db mobil napelemes ultrahangos vadriasztót, valamint sikerült egy magaslati ponton lévő, jó állapotú ingatlant épülettel és pincével együtt megvásárolni, amely a turisztikai kínálatunk bővítését szolgálhatja majd, kiegészítve a meglévő ifjúsági és családi szálláshelyeinket. A területen kialakítható egy alacsonyabb, 12-15 méteres kilátó is, amely nem csak Magyarszékre és a környékére, hanem a fekvése miatt a Barátúri-tóra, Komlóra és a környező magaslatokra is körpanorámás rálátást biztosíthat. Terveink szerint a sikondai oldal felől már meglévő aszfaltozott út utolsó szakaszát befejezve a németszéki szőlőhegy körbejárhatóvá válik egységes aszfaltos úton. Köszönjük a segítséget Nagy Csaba országgyűlési képviselőnknek!

A jelenlegi állapotot bemutató fotók:

Faliújság: 

Pályázataink 2018-2022. évben I.

 

Zártkerti fejlesztések Magyarszéken

Zártkerti pályázati beruházásból (ZP-1-2019/5665) valósult meg 2020. március 18-án a németszéki szőlőtulajdonosok örömére a németszéki temetői parkolótól 640 fm hosszban az út martaszfalttal történő alapozása és az AC-11 aszfalt kopóréteg felvitele. Így 2,5 méter széles aszfaltos úton lehet közlekedni a szőlők és külterületi ingatlanok felé. A folytatás is biztosított, hiszen a Kormány támogatásával megnyertük a következő szakasz felújításának pályázatát is 730 fm hosszban, így lassan körbeér a hegyen az aszfaltozás. Köszönet a térség országgyűlési képviselőjének, Nagy Csaba úrnak!

Faliújság: 

Magyarszék község önkormányzati és civil szervezeteinek jegyzéke - 2022.

 

Magyarszék község önkormányzati és civil szervezeteinek jegyzéke

 

Magyarszék Községi Önkormányzat

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.
tel.: 72/521-016
e-mail: magyarszek7396@gmail.com
internet: www.magyarszek.hu, www.facebook.com/Magyarszek, www.facebook.com/magyarszek.faluhaz, www.facebook.com/magyarszek.kepalbum
polgármester: Kárpáti Jenő, tel.: 30/499-2134
alpolgármester: Horváth István, tel.: 30/447-3315
képviselők: Aknai Gábor, tel.: 20/976-9655; Bohn Istvánné, tel.: 30/512-3872; Kispál Béla, tel.: 30/631-9265; Lajos Gábor, tel.: 30/334-8871; Simon Milán, tel.: 30/598-2372

 

Magyarszék Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
elnök: Fuchs János, tel.: 20/493-4296
képviselők: Denkinger Istvánné, tel.: 20/240-8531; Schuber Zoltán

 

Magyarszék Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
e-mail: rnomszek@freemail.hu
internet: www.facebook.com/MagyarszekRomaNemzetisegiOnkormanyzat
elnök: Orsós László, tel.: 30/470-3298
képviselők: Orsós Ferenc, tel.: 30/628-3854; Orsós József, tel.: 30/454-6241

 

A Magyarszéki Iskoláért Közalapítvány

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 44.
tel.: 72/521-021
e-mail: mszeksuli@gmail.com
internet: www.facebook.com/profile.php?id=100011216371571
elnök: Ábel Lászlóné, tel.: 30/385-6635

 

Kétszéki Romákért Egyesület

székhely: 7396 Magyarszék, Petőfi u. 20.
elnök: Orsós László, tel.: 30/470-3298

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyarszéki Csoportja

telephely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 31.
vezetők: Kiss Dezsőné, tel.: 30/512-3931; Jakab László, tel.: 20/445-6768

 

Magyarszékért Egyesület

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
internet: www.magyarszek.hu/magyarszekert, www.magyarszek.hu/ujsag
elnök: Rauch Jánosné, tel.: 30/864-2931

 • Magyarszékért Egyesület Nyugdíjas Klubja
  klubház: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 47.
  vezető: Bohn Istvánné, tel.: 30/512-3872

 

Magyarszéki Önkormányzati Sportegyesület

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
elnök: Horváth István, tel.: 30/447-3315

 • Labdarúgó szakosztály
  vezető: Váradi István, tel.: 20/225-0810

 

Magyar Petanque Szövetség

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
tel.: 70/933-0215
e-mail: info@petanque.hu
internet: www.petanque.hu, www.facebook.com/mapesz
elnök: Kocsis Tamás, tel.: 30/631-6191
főtitkár: dr. Kárpáti Zsófia, tel.: 30/280-5985

 

Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
tel.: 30/871-4854
internet: www.facebook.com/polgarorseg.magyarszek
elnök: Sarkadiné Pente Éva, tel.: 30/512-4538

 

Széki Borrend Egyesület

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
internet: www.facebook.com/SzekiBorrend
elnök: ifj. Sasvári István, tel.: 30/965-8074

 

Széki Tó Horgász Egyesület

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.
elnök: Aknai Péter, tel.: 70/424-4672

 

Egyesületeink nyitottak, új jelentkezőket, tagokat szívesen látunk sorainkban. A fenti önkormányzatok és civil szervezetek szervezik és rendezik településünk programjait és eseményeit, valamint szabadidős rendezvényeit. További információk, programok, friss hírek megtekinthetők az alábbi linkeken: www.magyarszek.hu/civil-2020, www.facebook.com/Magyarszek.

 

 

Civil info

 

A Civil Információs Centrumok által nyújtott főbb szolgáltatások a következők:

 • segítséget nyújtanak a civil szervezetek számára az adminisztratív kötelezettségek teljesítéséhez;
 • tájékoztatást nyújtanak támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról;
 • gyakorlati segítséget kínálnak és egyénre szabott tanácsadást végeznek civil szervezetek számára (jogi, közhasznúsági kérdésekben; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén);
 • elősegítik a kommunikációt és ösztönzik az együttműködést a szektoron belül, és a szektorok között egyaránt.

Baranya Megyei Civil Információs Centrum - Mecsek Nyugdíjas Polgári Egyesület
cím: 7621 Pécs, Rákóczi út 55. I. emelet
tel.: 20/374-6021
e-mail: cicbaranya@gmail.com
internet: www.civil.info.hu/civil-informacios-centrumok

Önkormányzat: 
Faliújság: 

Hulladékgazdálkodás - 2021. utolsó negyedév

 

Lakossági tájékoztató

 

A község hulladékgazdálkodási rendje 2021. év utolsó negyedévében az alábbiak szerint alakul:

 

1. A NORMÁL (vegyes, kommunális hulladékgyűjtő, régi ZÖLD vagy új FEKETE, sorszámozott Dél-Kom címkével ellátott kuka) HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ELSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTJAI:
MINDEN HÉTEN PÉNTEKI NAPON A KORA REGGELI ÓRÁKTÓL!
Kérjük, ebbe a kukába csak azt a vegyes hulladékot rakják ki, amit nem tudnak szelektálva gyűjteni vagy komposztálni! A környezetvédelmi szempontokon túl a klíma védelméért helyben tudjuk a legtöbbet tenni a megfelelő szelektálással - ne tegyünk válogatható hulladékot a vegyes közé!

Információ, igénybejelentés, panasz:
Dél-Kom Nonprofit Kft., tel.: 72/805-410, internet: new.delkom.hu

 

2. KOMPOSZTÁLÁS
Kérjük, törekedjenek az élelmiszerjellegű, kerti és konyhai hulladékok komposztálására! Térítés ellenében újragyártjuk a komposztáló ládákat. Komposztálni minden nap lehet.

 

3. A SZELEKTÍV (BARNA és KÉK kukák) HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ÜRÍTÉSI IDŐPONTJAI:
MINDEN PÁROS HÉT SZERDAI NAPJÁN: OKTÓBER 13., 27.; NOVEMBER 10., 24.; DECEMBER 8., 22.
A két edénybe tehet minden olyan háztartásban keletkező hulladékot - az üvegen kívül -, ami hasznosítható, úgymint az üdítős/ásványvizes PET palackokat, a polietilén flakonokat (pl.: tusfürdő, öblítő, sampon), tégelyeket, zacskókat, fóliákat, joghurtos/vajas/tejfölös dobozokat, műanyag kupakokat. Ide dobja az újságokat, kartonpapírt, csomagoló dobozokat, szórólapokat, hullámpapírt, telefonkönyvet, papírzacskót, többrétegű italos és tejes dobozokat, használt füzeteket, papír tojástartót. Ide kerülnek az üdítős, sörös alumínium dobozok, az alufólia, a fémkupakok, a konzervdobozok, vagy a kisebb fémtárgyak is.
Kérjük, kizárólag csak a felsorolt hulladékfajtákat tegyék a BARNA és a KÉK edényekbe!

A kommunális és a szelektív hulladékok elszállításának rendjét a Dél-Kom Nonprofit Kft. szervezi, a változtatás jogát fenntartja.

Településszerte elérhetők a szelektív hulladékgyűjtő szigetek is. Tilos a MŰANYAG, a PAPÍR és az ÜVEG hulladékokon kívül a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre más típusú hulladékot kihelyezni!

Használt ELEM gyűjtőpontok találhatók a Faluházban, a Széki Szalma Vendégházban (Közösségi Ifjúsági Szállás), az Óvodában és az Aknai Tüzépen. Országos használt elem gyűjtőhely kereső:

www.relem.hu/elemhasznaloknak/gyujtohelyek

Használt SÜTŐOLAJ gyűjtőpont található a Faluház Rózsa utcai bejáratánál. A gyűjtés 240 literes, rendszeresen tisztított és karbantartott, kulturált megjelenésű gyűjtőben történik. Lezárt PET-palackban vagy zárt befőttesüvegben kell a gyűjtőbe helyezni az olajat, önteni nem szabad, így "cseppmentes" a rendszer, nem áll fenn a kiömlés veszélye. Országos használt sütőolaj gyűjtőhely kereső:

www.biotrans.hu/cseppetsem/gyujtopontok

 

4. LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR
A zöld-, elektronikai-, építési-, veszélyes- és lomhulladékok többsége (mennyiség alapján díjmentesen, illetve meghatározott díjjal) leadható a területileg illetékes lakossági hulladékudvarokban, esetünkben Oroszlón, a település Mindszentgodisa felőli végén kialakított telephelyen. A leadáskor bemutatni szükséges: hulladékkezelési szerződés partnerszáma, hulladékkezelési díj befizetési bizonylata, lakcímkártya, személyi igazolvány. A hulladékok leadása csak személyesen történhet, meghatalmazott útján nem lehetséges.

Az átvevőhely nyitva tartása: csütörtök 10-16 óráig, valamint minden hó második szombatján 12-16 óráig. A beszállítható hulladékok fajtájáról és mennyiségéről, valamint a további feltételekről információ a 72/805-410 telefonszámon kérhető, vagy interneten, a new.delkom.hu/videki-hulladekudvarok címen.

 

5. ŐSZI LOMTALANÍTÁS, VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉS
Háztartási veszélyes hulladék gyűjtés 2021. OKTÓBER 22-én pénteken. A gyűjthető anyagokról és egyéb feltételekről külön tájékoztatjuk a lakosságot.

Lomtalanítás 2021. NOVEMBER 5-én pénteken. A kihelyezhető anyagokról és egyéb feltételekről külön tájékoztatjuk a lakosságot.

 

6. FŰTŐBERENDEZÉSEK HASZNÁLATA
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy fűtőberendezésben nem oda való anyagot, pl.: műanyag, vegyszerrel kezelt faanyag (festett, lakkozott stb.), ruhanemű, cipő, bőrhulladék, textilhulladék stb. égetni szigorúan tilos! A hatósági kéményvizsgálat (Katasztrófavédelmi Igazgatóság) során kimutatható veszélyes anyag esetén a bírság mellett a teljes kéményrendszert is újraépíttethetik! Ellenőrzések várhatók!

 

7. NYÍLT TÉRI ÉGETÉS, TŰZGYÚJTÁS
2021. ÉVTŐL LEVEGŐMINŐSÉGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI MEGFONTOLÁSOKBÓL TÖRVÉNY TILTJA AZ AVAR, KERTI ÉS MINDEN EGYÉB HULLADÉK NYÍLT TÉRI ÉGETÉSÉT, ORSZÁGOS TILALOM LÉPETT ÉLETBE!

Az 549/2020. (XII. 2.) a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló Kormányrendelet azonban kimondja, hogy a "veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása". Ezzel összhangban a Magyarszék Községi Önkormányzat képviselő-testületének rendelete szerint AVART ÉS KERTI HULLADÉKOT égetni 2021. év utolsó negyedévében a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig (tervezett időpontok, változhatnak!) az alábbi napokon, valamint a felsorolt feltételek MINDEGYIKÉNEK teljesülése esetén lehet*:
- 2021. OKTÓBER 1., 15.; NOVEMBER 5., 19., DECEMBER 3., 17.*;
- 8-17 óra között;
- szélmentes időben lehet avart és kerti hulladékot nyílt téren, a község belterületi ingatlanjain belül égetni;
- az égetés legfeljebb 30 percig tarthat;
- a tartós füstölés nem megengedett.

Egyéb időpontokban, valamint HÁZTARTÁSI ÉS EGYÉB HULLADÉKOT NYÍLT TÉREN ÉGETNI EGÉSZ ÉVBEN TILOS, melynek betartását a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzi, és szabálytalanság esetén 20 ezertől 3 millió Ft-ig terjedő pénzbírságot szab ki! Egészségügyi-, szociális-, nevelési és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények és egyházi intézmények 100 méteres körzetében, azok működésének időtartama alatt különös figyelemmel, a lehető legkisebb mértékű füstöléssel égethető az avar és kerti hulladék a kijelölt időpontokban!

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felügyeli az ország üvegházhatású gázkibocsátását, így állampolgári kötelességünk az égetés helyett más módot választani a kerti hulladékok kezelésére. A helyben való komposztálást javasoljuk, hiszen így az avar és az egyéb kerti zöldhulladékok teljes mértékben átalakíthatóak humusszá, ami visszaforgatható a talajba.

Külterületen minden esetben a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kell nyílt téri égetéshez engedélyt kérni. Tel.: 72/587-190.

A kerti grillsütő használatára, szalonnasütésre, bográcsozásra vonatkozó szabályozás:
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott. Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg. Ezek röviden a következők:
- nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut;
- gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;
- a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt.
Ezen túlmenően, a közösségi együttélés alapvető szabályainak szellemében a kerti grillezéssel, bográcsozással járó kellemetlen hatásokra (füst, szag, zaj) illik figyelmeztetni a tágabb lakóközösséget, hogy ne ebben az időpontban szellőztessenek, vagy teregessenek.

*Országos és helyi tűzgyújtási tilalmi időszakban a kijelölt időpontokban is tilos a nyílt téri égetés! Kérjük, kísérje figyelemmel a híradásokat, vagy keresse a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot:

www.erdotuz.hu

 

 

Magyarszék, 2021. október 13.

 

www.facebook.com/Magyarszek

 

Faliújság: 

Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységének hatékonyabbá tétele - 2021.

 

Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása

2020. évben a Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (NEA) helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021. évi kiírására, "Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységének hatékonyabbá tétele" címmel, NEAG-KP-1-2021/2-000175 azonosítóval támogatási igényt nyújtott be, 300.000 Ft igényelt összegben. A kérelmet 2021. február 3-i döntési dátummal elfogadták, a kiutalt összeget az alábbi célok szerinti felhasználásra kapta az egyesület:

A település közbiztonságának fenntartása érdekében szükség van az egyesület tulajdonában álló polgárőr gépjármű szervizelési költségeinek biztosítására, valamint az autó menetrögzítő kamerával történő felszerelésére, amely kiegészíti a térfigyelő kamerarendszert. Szintén az egyesület működtetésében áll a térfigyelő kamerarendszer, amely üzembiztonságának fenntartása érdekében a karbantartásokhoz, elsősorban a folyamatos működést biztosító kiegészítő eszközök beszerzése szükséges. Az adminisztrációs költségek fedezése is segíti egyesületünk napi működését.

Ennek megfelelően:

 • ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei tételre jármű szervizdíj, térfigyelő kamerarendszer karbantartási
  költsége;
 • adminisztráció költségei tételre irodaszerek, papír, nyomtató, patron;
 • tárgyi eszköz beszerzés tételre menetrögzítő kamera memóriakártyákkal, térfigyelő kamerarendszer bővítés kellékanyagok

beszerzésekre, azok részbeni vagy teljes fedezésére nyílik lehetősége az egyesületnek.

Köszönjük a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását!

Faliújság: 
Súly: 
0

Torma Zoltán 1976-2021

Szomorú szívvel és megtörten búcsúzunk Torma Zoltán képviselő társunktól. Nyugodj békében Zoli!

Magyarszék Községi Önkormányzat Képviselő Testülete

Faliújság: 

Hulladékkezelés - 2020.

 

FELSZÓLÍTÁS

Ezúton felszólítom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken
KIZÁRÓLAG
tiszta műanyag, tiszta papír és tiszta üveg hulladék helyezhető el a gyűjtőkonténerekben. Mellettük nylonzsákban vagy ömlesztve
SEMMIFÉLE HULLADÉK NEM HELYEZHETŐ EL!

A szabályok megszegése esetén mérlegelés nélkül feljelentést tesz az önkormányzat a Környezetvédelmi Hatóság felé a környezetszennyezésről.

Ugyanezek vonatkoznak a mai napon elvégzett lomtalanítás után maradt, a meghirdetettek szerint
EL NEM SZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOKRA,
amelyek körét részletesen tartalmazta a kiküldött Dél-Kom Kft.-s tájékoztató.

VESZÉLYES, ÉS MÁS HULLADÉKOT A FALU TELJES TERÜLETÉN (BELEÉRTVE A KÜLTERÜLETEKET IS) ELHELYEZNI TILOS!

A lomtalanítás során el nem szállított, a háztartásban, saját ingatlanon belül nem tárolható hulladékokat mindenki a területileg illetékes oroszlói lakossági hulladékudvarba köteles elszállítani a Környezetvédelmi Törvény alapján.

A szabályok megszegése súlyos büntetéseket von maga után.

Magyarszék, 2020. június 24.

Kárpáti Jenő
polgármester

Faliújság: 

A hét eseményei - 2020.04.09.

 

Az elmúlt napokban az alábbi intézkedések történtek a településen:

A Kormány mai döntése értelmében határozatlan időre meghosszabbították a kijárási korlátozást. Hetente fognak mérlegelni és dönteni az esetleges további hosszabbításról vagy szigorításról. Speciális lehetőséget kaptak a polgármesterek, húsvét hétfő éjfélig a saját településükre nézve további szigorító szabályokat alkothatnak és vezethetnek be. A Miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy tartsák be a korlátozó intézkedéseket, kerüljék a csoportos összejöveteleket, tartsák a biztonságos 2 méter távolságot egymástól, fokozottan figyeljünk az idősekre, fogadjuk el, hogy ez a húsvét másmilyen lesz, mint a húsvétjaink lenni szoktak.

Magyarszék település tekintetében az alábbi korlátozások lépnek érvénybe húsvét hétfő éjfélig:

 • Kérem, továbbra is MINDENKI MARADJON OTTHON! Különösen fontos, hogy a nyugdíjaskorú lakosok tartsák be ezt a rendelkezést, csak ha elkerülhetetlen, akkor 9-12 óráig - amennyiben nyitva tart a bolt - vásárolhatnak.
 • Minden közparkban, sportparkban és játszótéren TILOS TARTÓZKODNI HÉTFŐ ÉJFÉLIG (sem egyedül, sem csoportosan, sem családdal). A ma délelőtt kihelyezett táblákkal ezt kihirdettük, a rendelkezés hétfő éjfél után visszavonásig meghosszabbodhat.
 • TILOS A HÁZRÓL-HÁZRA TÖRTÉNŐ HÚSVÉTI LOCSOLÁS, otthon szűk családi körben megtehetik.
 • A rendelkezések betartásával csökkenthetjük a vírus terjedésének lehetőségét településünkön. A rendelkezések betartását a polgárőrség és a rendőrség ellenőrzi.

A rendkívüli körülmények ellenére békés és kellemes húsvétot kívánok mindenkinek!

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a mai napon, 2020. április 9-én csütörtökön a Takarékbank magyarszéki fiókja 8.30-15.30-ig újra nyitva tartott. A jövő héten, 2020. április 14-én kedden és 16-án csütörtökön rendes nyitva tartási idővel működik a fiók. A 16-a utáni nyitva tartási időkről a jövő héten tudunk tájékoztatást adni.
Az ATM is újra üzemel 24 órában (ha kifogy belőle a pénz - ugyanúgy mint eddig - meg kell várni míg feltöltik, ez esetleg előfordulhat a 4 napos ünnep alatt). Célt ért a reklamáció, egyelőre ennyit tudtunk elérni.

Ezúton kérek mindenkit az elmaradt helyi adók befizetésére, erre a fenti ügyfélfogadási rend szerint lehetőség nyílik a helyi Takarékbank fiókban is (magyarszékieknek a fehér csekkeken). Aki átutalással rendezné az elmaradásokat, az alábbi számlaszámokra utalhat (a határozatban, illetve a fehér csekkeken szereplő adatokkal: összeg és az azonosítóval vagy névvel a közleményben):
Építményadó beszedési számla: 71800051-11096733
Telekadó beszedési számla: 71800051-11096740
Magánszemélyek kommunális adója: 71800051-11096757
Iparűzési adó beszedési számla: 71800051-11096771
Gépjárműadó beszedési számla: 71800051-11096850
Köszönjük együttműködésüket, az adók mielőbbi befizetésével támogatni tudják településünk gazdálkodását ebben a nehéz gazdasági helyzetben!

A hiány és tiltólista ellenére sikerült 1000 db latex kesztyűt beszerezni.

Helyi vállalkozótól vásároltunk 1 db ózongenerátort, amit ma már használtunk is fertőtlenítésre és légtisztításra (Nonprofit Kft. konyhája, Faluház, tanyagondnoki autó).

Újból fertőtlenítettük a szokásos helyeket, kibővítve a kishertelendi buszmegállókkal, feltételes megállókkal. A Malomudvar is takarítva lett.

Elindult a zöldmunka is a faluban. A főtéren a tujákat megnyírtuk alul, hogy szellőzni tudjanak, higiéniai szempontból is átláthatóbb és takaríthatóbb lett így a terület. Elkezdődött a fűnyírás, nem csak a központban, hanem Kishertelenden is. A németszéki új szőlőhegyi út mentén egy rézsűmulcsozóval (amit a közútkezelők is használnak, rézsűfűkasza), közel 2x600 méter oldalszegély lett lenyírva. A focipálya fogazásra került, áttszellőztetést biztosítva.

A központban és Kishertelenden elkészült a húsvéti dekoráció, így segítve a helyben történő ünneplést.

MINDENKI MARADJON OTTHON!

A 4 napos ünnep előtt tiltó táblákat helyeztünk ki a közparkokba, játszóterekre és sportparkokba. Remélem, ezzel csökkenteni tudjuk helyben a vírus terjedését.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Dél-Kom Kft. által 2020. április 15-ére meghirdetett
LOMTALANÍTÁS ELMARAD!
Ne tegyenek ki semmit! A gallyakat gyűjthetik kötegelve, a veszélyhelyzet vége után elszállítjuk.

Faliújság: 

A hét eseményei - 2020.04.03.

 

Az elmúlt napokban az alábbi intézkedések történtek a településen:

A Magyarszéki Varrodától újabb 50 db maszkot kaptunk, amit Szinger Krisztián ajánlott fel.

Szintén felajánlásból egy helyi vállalkozó, Gyenis Attila újra ózongenerátoros fertőtlenítést végzett az önkormányzat intézményeinél az alábbi helyeken: a Nonprofit Kft. konyháján, az orvosi rendelőben, a védőnői rendelőben, valamint a Faluházban.

A mai napon, 2020. április 3-án pénteken megkezdtük a település köztereinek fertőtlenítését: kiemelten a buszmegállókat, a Posta és az Egészségház környékét, a bolt környéki járdákat, az iskola előtti külső térköves járdát, valamint a bolttól a pécsi buszmegállóig terjedő járdaszakaszt, a másik oldalon a Nyugdíjas Klubháznál és a buszmegállónál, valamint a BO-LI-MA bolt előtti területet, a Faluház körül és természetesen a Gyógyszertár környéke sem maradt el. A kishertelendi településrészen is lesz fertőtlenítés.

Szintén mai napon megérkezett 400 db többször használatos maszk. Ebből minden család kap a településen, ehhez várjuk még a 2 literes MOL Hygi Fluid kézfertőtlenítő szállítmányt a jövő hét elején. Rendelkezésre áll még gumikesztyű is, szintén a higiéniai csomagba. A tervek szerint a jövő hét végén szállítjuk ki a családoknak.

Kérjük, mindenki vegye komolyan az Operatív Törzs tanácsait, vigyázzunk egymásra és lehetőleg
MARADJUNK OTTHON!
A jó időre tekintettel ez nagyon fontos.

Az idősek számára biztosított piktogramos jelzőlapokat (ablakba kihelyezett zöld "Minden rendben", vagy piros "Segítséget kérek") a Polgárőrség napi többszöri járőrözése során is nézi. Ha bárki segítséget kérő jelzést lát, kérjük értesítse Sarkadi Imrét (30/871-4854), vagy Rauch Jánost (30/262-1600).

Magyarszéken az intézkedés visszavonásáig
KÖZTEREKEN, KÖZPARKOKBAN TARTÓZKODNI TILOS,
kivételt képez a szükséges áthaladás.

A Nonprofit Kft. dolgozói és vezetői a konyhai dolgozókkal, a tanyagondnokkal, valamint részben a közfoglalkoztatott dolgozókkal együtt biztosítják a napi gyermek és felnőtt szociális étkeztetés biztonságos lebonyolítását. Minden éthordót teljes egészében fertőtlenítenek minden nap.

Egyéb önkormányzati és nem hivatali feladatok címszavakban: orvosi eszközpályázatban fogorvosi röntgengép és kiegészítő szenzor beszerzése, turisztikai fejlesztés (rendezvény- és vendégház), további pályázatok elszámolása, hitelügyintézése és adminisztrációja.

Faliújság: 

Vadászati hirdetmény - 2020.03.19.

 

A kisvaszari vadászterület földtulajdonosi közösség hirdetménye megtekinthető ezen a linken.

Faliújság: 

Folyamatos pályázati munka és megvalósítás Magyarszéken 2020. tavaszán

 

Aszfaltozás, tereprendezés, gallygyűjtés

Zártkerti pályázati beruházásból (ZP-1-2019/5665) valósult meg 2020. március 18-án a németszéki szőlőtulajdonosok örömére a németszéki temetői parkolótól 640 fm hosszban az út martaszfalttal történő alapozása és az AC-11 aszfalt kopóréteg felvitele. Így 2,5 méter széles aszfaltos úton lehet közlekedni a szőlők és külterületi ingatlanok felé. Természetesen a későbbiekben szeretnénk folytatni az aszfaltozást, szintén a pályázati lehetőségek szerint. Mind a magyarszéki, mind a németszéki szőlőhegyen (a kolostor mellett és a temetőtől is) már részben aszfaltos úton lehet megközelíteni az ingatlanokat, ezzel növelve az ingatlanok értékét.

 

A Kishertelenden lakók örömére szintén pályázati forrásból (EBR42 450513) elkészült 2020. március 18-án a kishertelendi temetőig a Hunyadi utca aszfaltos útjának meghosszabbítása 240 fm hosszban, 2 méter szélességben. A padkázás is pár napon belül el fog készülni a kivitelező tájékoztatása szerint. Így a kishertelendi csendes lakókörnyezet komfortja tovább növekedett, a fejlesztés az ingatlanok értékére is hatással van. A továbbiakban még mart aszfaltos javításokat fog végezni az önkormányzat a kimosott útszéleknél, pl. a Bem utca - Árpád utca kereszteződésnél.

A megsérült Zöldfa utcai útszakasz is helyreállításra került 2020. március 18-án, vis maior pályázat keretében (EBR42 450850). A kivitelező felszedte a megrongálódott aszfaltréteget és új aszfalttal látta el az út egy részét, valamint részben a bejáróknál is a víz által kimosott mélyedéseket kijavította.

Az egyszerűsített beszerzési pályázat keretében mindhárom fenti aszfaltozási projektre 5 vállalkozás lett megkeresve árajánlat kéréssel. 3 vállalkozó jelzett vissza, sajnos helyi vállalkozó nem jelentkezett a kivitelezésre.

Egyéb javításokra is sor került: kátyúk kijavítása az újtelepi részen, valamint a Hősök parkjánál a piacra való szállítójárműves leállónál, és a kishertelendi vágópont főúti csatlakozásánál.

A tavaszi munkálatok során az alábbi területeken történt gallyazás, sövényvágás, tereprendezés: Patakvölgye Pihenőpark gyümölcsös, németszéki vízház környékének tisztítása, magyarszéki temetőnél fasorok megnyírása, gallyazása, a temetőhöz vezető út menti sövény nyírása, iskolai kosárlabda pálya melletti sövény megnyírása, tereprendezés a tornacsarnok mellett, a kiszáradt, ott tartózkodókra veszélyes fák kivágása. A tavasz folyamán folytatjuk a település több részén a fák, bokrok tisztítását és gallyazását.

Megkérünk mindenkit, hogy az udvarán belül gyűjtse kévékbe összekötözve a gallyakat, esetleg venyigét. Tuja és fenyő gallyakat nem szállítunk el! Az elszállítás a veszélyhelyzetre való tekintettel csúszni fog, a fejleményekről értesítjük a lakosságot.

Faliújság: 

Lakossági tájékoztató a koronavírusról

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Összefoglaltuk a koronavírussal kapcsolatos fontos tudnivalókat, amit ezen a linken tekinthetnek meg.

További információk:

Faliújság: 

Vadászati hirdetmény - 2020. január 23.

 

Alulírott Major Antalné Hargitay Anikó, mint a 02-501250-406 kódszámon bejegyzett földtulajdonosi közösség, hatósági igazolással ellátott választott képviselője a földtulajdonosi közösség rendes gyűlését összehívom.

További információk a hirdetményen.

Mánfa, 2020. január 23.

Faliújság: 

Tájékoztató a hivatal ügyfélfogadási rendjéről

 

Tisztelt Magyarszéki Lakosok!

 

2020. január 1-jétől a Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése Magyarhertelend.

A hivatal új elnevezése: Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal,
címe: 7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46., telefonszáma: 72/521-000.

 

A magyarszéki lakosokat és vállalkozókat érintő ügyek intézését továbbra is kezdeményezhetik Magyarszéken (Polgármesteri Hivatal, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51., tel.: 72/521-016), a Magyarszéki Kirendeltség ügyfélfogadó irodájában, a meghirdetett ügyfélfogadási rendben. Tájékoztatjuk, hogy az egyéb szolgáltatások továbbra is igénybe vehetők, szintén az alábbiakban ismertetett ügyfélfogadási időkben.

 

Ügyfélfogadási rend
Magyarszéken

2019. december 31-ig

2020. január 1-től

Adóigazgatás
(emelet)

kedd: 8.00-10.00
csütörtök: 13.00-15.00

hétfő: 12.00-15.30
szerda: 8:00-15.30

Szociális és hatósági ügyek,
Anyakönyv (emelet)

kedd: 8.00-10.00
csütörtök: 13.00-15.00

hétfő: 8.00-12.00
csütörtök: 8.00-15.30

Jegyző fogadóóra
(emelet)

kedd: 9.00-10.00
csütörtök: 13.00-15.00

(később kerül kijelölésre)

Polgármester fogadóóra
(földszint)

kedd: 9.00-10.00
csütörtök: 13.00-15.00

kedd: 14.00-15.30
csütörtök: 9.00-10.30

Szociális étkezés
(földszint)

kedd: 8.00-12.00
szerda: 12.00-15.30
csütörtök: 8.00-12.00

kedd: 8.00-12.00
szerda: 12.00-15.30
csütörtök: 8.00-12.00

Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
(földszint)

kedd: 8.00-10.00, 13.00-15.00
csütörtök: 13.00-15.00
péntek: 8.00-10.00

kedd: 8.00-10.00, 13.00-15.00
csütörtök: 13.00-15.00
péntek: 8.00-10.00

Komlói Járási Hivatal
ügysegéd (földszint)

minden páratlan hét
szerda:
15.15-16.00

minden páratlan hét
szerda:
15.15-16.00

 

A fenti időpontokon kívül sürgős ügyekben telefonos elérhetőség: 72/521-000, illetve ügyfélfogadás a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatalban (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.):
hétfő: 8.00-12.00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 13.00-15.00
csütörtök: 8.00-12.00
péntek: 8.00-10.00
Pénztári ügyfélfogadás:
hétfő: 13.00-15.00
csütörtök: 8.00-10.00

A termőföld és egyéb kötelezően kifüggesztendő iratok változatlan módon Magyarszéken is kifüggesztésre kerülnek a földszinti, családsegítő iroda melletti folyosó falán.

 

Természetesen az alábbi szolgáltatások a továbbiakban is helyben érhetők el:

Védőnő és orvos  Egészségház, 7396 Magyarszék, Hársfa u. 2/A, tel.: 72/521-025

Gyógyszertár  Kenderföld Fiókgyógyszertár, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 63., tel.: 72/390-767

Óvoda, bölcsőde, sóbarlang  Óvoda és Mini Bölcsőde, 7396 Magyarszék, Hársfa u. 3., tel.: 72/672-649

Iskola és tornacsarnok  Általános Iskola Magyarszék, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 44., tel.: 72/521-021

Néprajzi gyűjtemény és kiállítás  Tájház-bortrezor, 7396 Magyarszék, Rózsa u. 8., tel.: 72/521-016 (11-es mellék)

Közművelődés, könyvtár, konditerem, egyesületi és közösségi szolgáltató terek, főzőterek, kemence, bérelhető rendezvénytermek, turisztikai információs pont, Digitális Jólét Pont, tanoda, települési ingyenes Wi-Fi szolgáltatás  Faluház, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51., tel.: 72/521-016 (11-es mellék)

Sport- és szabadidőpark, kézi- és kosárlabdapálya, füves focipálya, petanque pálya, fedett lovarda, színpad és kiállítótér, sportklub és öltözők, fedett közösségi terek, kültéri fitnessz eszközök, kresz park díjmentesen bérelhető játékokkal, kemencék, fedett kiülők, játszótér, letéti díjjal bérelhető elektromos kerékpárok  Patakvölgye Pihenőpark, 7396 Magyarszék, 185. hrsz., tel.: 30/741-7557

Lovaspálya  Magyarszéki Lovaspark, 7396 Magyarszék, Újtelep-Vókány köz, tel.: 30/341-6219, 20/298-4575

Német Nemzetiségi Önkormányzati Klub  Németklub, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 31., tel.: 20/493-4296

Nyugdíjas Klub  Magyarszékért Egyesület Nyugdíjas Klubja, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 47., tel.: 30/512-3872

Jótékonysági hálózat  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyarszéki Csoportja, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 31., tel.: 30/512-3931

Keresztelés, esküvő, temetés, harangozás  Magyarszéki és Abaligeti Római Katolikus Plébánia és Templom, 7396 Magyarszék, Rózsa u. 8., tel.: 72/390-733

Temetés, ravatalozás, lélekharang  Magyarszék Községi Önkormányzat magyarszéki és németszéki ravatalozói, magyarszéki, németszéki és kishertelendi lélekharangjai (Rózsa utca, Hársfa utca, Hunyadi utca), valamint Hunyadi utcai műemlék haranglába, tel.: 30/741-7557

Polgárőrség, tűzoltóság, közterületi kamerarendszer  Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, telephely: 7396 Magyarszék, Rózsa u. 10., tel.: 30/871-4854

Szálláshely szolgáltatás  Széki Szalma Vendégház - Közösségi Ifjúsági Szállás, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33., tel.: 30/407-7337

Rendezvényház  Axel Brix Rendezvény- és Vendégház, 7396 Magyarszék, Hársfa u. 18., tel.: 72/521-016 (11-es mellék)

Konyha  Iskola Konyha és Étterem, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 44., tel.: 72/521-020

Szociális étkeztetés házhozszállítással  Magyarszék Községi Önkormányzat szociális étkezés, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51., tel.: 72/521-016 (23-as mellék)

Településgazdálkodás  Magyarszék Község Nonprofit Kft., iroda: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51., tel.: 72/521-016 (15-ös mellék), 30/864-2931

Közvilágítás  Hibabejelentés az Önkormányzaton keresztül, tel.: 72/521-016 (15-ös mellék)

Húsbolt-húsfeldolgozó  BO-LI-MA Húsfeldolgozó-tartósító Start Szociális Szövetkezet, iroda: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51, tel.: 72/521-016 (15-ös mellék), húsbolt: 7396 Magyarszék, Rózsa u. 1., tel.: 30/185-5221

Bérvágás  Vágópont, 7396 Magyarszék, Árpád u. 612/6 hrsz., tel.: 30/663-9135

Postai szolgáltatás  Magyar Posta Zrt., 7396 Magyarszék, Hársfa u. 4., tel.: 72/390-713

Banki szolgáltatás + ATM  Takarékbank Zrt. Magyarszéki fiókja, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 49., tel.: 72/521-030

 

További egyesületeink és tevékenységeik:

Magyarszékért Egyesület  tel.: 30/864-2931, tagozatok: Nyugdíjas Klub, Ifjúsági Klub - Ösztöndíjasok, Német Nemzetiségi Fúvószenekar, Jógaklub, óvodai tánc-, jóga- és úszásoktatás, rendezvényszervezés - tel.: 30/628-7813

Magyarszéki Önkormányzati Sportegyesület  tel.: 30/447-3315, szakosztályok: lovas, petanque (Magyar Petanque Szövetség székhelye), labdarúgó, kerékpáros

Széki Borrend Egyesület  tel.: 30/965-8074, szőlészeti és borászati programok

Faliújság: 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

 

Letölthető a Dél-Kom Nonprofit Kft. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (Magyarszék, lakossági egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatás) iratmintája.

A kitöltött, aláírt szerződést a Dél-Kom Nonprofit Kft.-hez szükséges eljuttatni.
Levélcím: 7601 Pécs, Pf.: 176.
Iroda: 7632 Pécs, Siklósi út 52.
Telefon: 72/805-495
Internet: http://new.delkom.hu
E-mail: delkom@delkom.hu

Önkormányzat: 
Faliújság: 

Magyarszéki kispiac

 

Piacnap: szerda: 7.00-11.00

Helyfoglalás: 6 órától

Helye: Magyarszéki kispiac (a Szentháromság téren a Hősök parkjánál)

Faliújság: 

Oldalak

Subscribe to RSS - Értesítések